วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 8

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 8
8. Without advertising sponsors, the only way to .......... would be with extremely high ticket prices.
          1. cover costs                               2. show off
          3. reduce fees                               4. try out

เฉลยข้อ 1. cover costs เหตุผล
          จากความหมาย ถ้าหากไม่มีสปอนเซอร์จากโฆษณาละก็ ทางเดียวที่จะคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ก็คือราคาตั๋วจะต้องสูงอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น