วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 7

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 7
7. Should you find yourself wandering around Singapore this fall .......... , you're not looking hard enough.
          1. lost in a maze of shops
          2. exhausted from sightseeing
          3. complaining that there's nothing to do
          4. wanting to stay a little longer

เฉลยข้อ 3. complaining that there's nothing to do เหตุผล

          เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจาก wandering และก็ complaining (find yourself doing something) จากความหมาย ถ้าหากว่าคุณพบว่าตัวคุณเองเดินเตร็ดเตร่ไปรอบ ๆ สิงคโปร์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และบ่นว่าคุณไม่มีอะไรทำละก็ นั่นก็หมายความว่าคุณไม่ได้มองหาอะไรอย่างเพียงพอ

เพิ่มเติม
A) ในประโยคเงื่อนไข (Conditional Clauses หรือ If Clauses) เราสามารถสลับประธานกับกริยาได้ (Inversion) ในกรณีที่เราไม่ใช้ If เช่น
          1. If it should stop raining, I shall go out shopping. (should = เผื่อว่า)
              Should it stop raining, I shall go out shopping.
          2. If I were rich, I would help the poor.
              Were I to be rich, I would help the poor. หรือ
          3. If Tom had got up earlier, he would have had time for breakfast.
              Had Tom got up earlier, he would have had time for breakfast.
B) Present Participle (Ving)
          1. ใช้เหมือน adjective ทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น
          I am afraid of that barking dog.
          That sleeping girl is my niece.
          The daily news is boring.
          2. ใช้เหมือน adjective clause ขยายคำนามและวางไว้ข้างหลังคำนามที่มันขยาย เช่น
          The man coming here this morning is my new teacher.
          3. ใช้เมื่อประธานทำกริยา 2 ตัวพร้อมกัน กริยาตัวที่ 2 เราจะเปลี่ยนเป็น Present Participle เช่น Mr. Lee stood waiting for you.
           The beggar sat asking for money.
          4. ใช้เมื่อรวมประโยค 2 ประโยคให้เป็นประโยคเดียว และประธานของทั้ง 2 ประโยคเป็นคนเดียวกัน เรามักจะละประธานในประโยคที่เกิดก่อนออกแล้วเปลี่ยนกริยาเป็น Present Participle เช่น
          Walking in the dark, I stepped on the pieces of glass.
          Crossing the street, the blind man was knocked down by a car.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น