วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 6

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 6
6. Although your article was well written and informative, .......... .
          1. it happens all the time
          2. it was full of facts
          3. I like it a lot
          4. there were several errors

เฉลยข้อ 4. there were several errors เหตุผล
          จากตัวเชื่อม Although ซึ่งเชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน จึงทำให้ความหมาย there were several errors ดีที่สุด "แม้ว่าบทความของคุณเขียนดีและมีข้อมูล แต่ก็มีข้อผิดหลายแห่ง"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น