วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 5

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 5
5. At the first stage of development, most animal embryos split lengthwise into two equal hemispherical cells. .......... .
          1. In the second steps, these cells divide vertically again.
          2. Among living animals, only crusiaceans develop in this fashion.
          3. Until last year, most scientists had not even considered studying embryos.
          4. There are many stages of embryos development.

เฉลยข้อ 1. In the second steps, these cells divide vertically again. เหตุผล

          จากความหมายในประโยค ในขั้นตอนแรกของการเจริญเติบโต ตัวอ่อนของสัตว์ ส่วนใหญ่จะแบ่งตัวตามยาว กลายเป็นเซลล์ครึ่งวงกลมผ่าซีกที่เท่ากัน 2 เซลล์ ในขั้นตอนที่สอง เซลล์เหล่านี้ (เซลล์สองตัว) จะแบ่งตัวในแนวตั้งตรงอีกครั้ง

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
          stage (N)                     = ระยะ, ตอน
          embryo (N)                 = ตัวอ่อนที่อยู่ในเมล็ดพืช
          split (adj.)                    = ที่แบ่งแยก
          hemispherical (adj.)      = ที่เกี่ยวกับครึ่งซีก
          lengthwise (adj.)           = ตามยาว
          vertically (adv.)            = ตามแนวตั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น