วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 9

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 9
9. สารใดที่พบในของเหลวที่ผ่านจากหน่วยไตมาจนถึงท่อไตในคนปกติ
          1. น้ำ คลอไรด์ โซเดียม โปรตีน
          2. น้ำ กลูโคส ยูเรีย คลอไรด์
          3. น้ำ ยูเรีย โซเดียม แอมโมเนีย
          4. น้ำ ยูเรีย คลอไรด์ กรดอะมิโน
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
สารที่พบในของเหลวที่ผ่านจากหน่วยไตมาจนถึงท่อไตในคนปกติ คือ
น้ำ ยูเรีย โซเดียม แอมโมเนีย

ถ้าไตทำงานผิดปกติอาจพบโปรตีน กลูโคสและกรดอะมิโนในน้ำปัสสาวะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น