วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 10

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 10
10. อัตราการใช้ออกซิเจนต่อน้ำหนักขณะพักของสัตว์ชนิดใดสูงกว่าคน
          1. หมึก                    2. ปลาไหล 
          3. กบ                       4. ดอกไม้ทะเล
เฉลยข้อ 1 เหตุผล

หมึกหรือปลาหมึกมีอัตราการใช้ออกซิเจนต่อน้ำหนักขณะพักสูงกว่าคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น