วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 8

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 8

8. คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการหายใจ 
    ส่วนใหญ่จะถูกลำเลียงไปตามกระแสเลือดในรูปแบบใด
          1. ไบคาร์บอเนตละลายอยู่ในพลาสมา
          2. กรดคาร์บอนิคละลายอยู่ในพลาสมา
          3. คาร์บอนไดออกไซด์จับตัวกับฮีโมโกลบิน
          4. ไบคาร์บอเนตไอออนจับตัวกับฮีโมโกลบิน
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการหายใจ ส่วนใหญ่จะถูกลำเลียง
ไปตามกระแสเลือดในรูป ไบคาร์บอเนตละลายอยู่ในพลาสมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น