วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 7

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 7

7. การสูดลมหายใจเข้าออกเป็นผลเนื่องมาจากปัจจัยใด
          1. ความเป็นด่างของเลือด 
          2. ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือด
          3. ปริมาณเม็ดเลือดแดงลดลง
          4. ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
การสูดลมหายใจเข้าออกเป็นผลเนื่องมาจาก 
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดที่เพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น