วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 67

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 67
67. กราฟแสดงปริมาณของเสียที่มีไนโตรเจนที่ถูกขับออกทางไตเป็นของสัตว์ในคลาสข้อใด

            1. ข้อ ก แมมมาเลีย ข้อ ข แอมฟิเบีย ข้อ ค ออสติอิคไทอิส
2. ข้อ ก แมมมาเลีย ข้อ ข เอวีส ข้อ ค ออสติอิคไทอิส
3. ข้อ ก แมมมาเลีย ข้อ ข เอวีส ข้อ ค  แอมฟิเบีย
4. ข้อ ก แอมฟิเบีย ข้อ ข แอมฟิเบีย ข้อ ค ออสติอิคไทอิส
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
จากกราฟแสดงปริมาณของเสียที่มีไนโตรเจนที่ถูกขับออกมาทางไต ดังรูป
ก ขับยูเรียออกมามากจึงเป็นสัตว์ในคลาสแมมมาเลีย (หรือพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม)
ข ขับกรดยูริกออกมามากจึงเป็นสัตว์ในคลาสเอวิส (หรือพวกนก)
ค ขับแอมโมเนียออกมามากจึงเป็นสัตว์ในคลาสออสติอิคไทอิส (หรือพวกปลากระดูกแข็ง)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น