วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 64

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 64
64. ปกติเลือดผ่านไตจะถูกกรองเพียง 25% ถ้าอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสของไตเฉลี่ยนาทีละ 125 มิลลิลิตร ในวันหนึ่ง ๆ เลือดผ่านไตกี่ลิตร
1. 500 ลิตร 2. 680 ลิตร
3. 720 ลิตร 4. 880 ลิตร
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
ปกติเลือดผ่านไตจะถูกกรองเพียง 25% ถ้าอัตรากรองที่โกลเมอรูลัสของไตเฉลี่ยนาทีละ 125 มิลลิลิตร ในวันหนึ่ง ๆ เลือดจะผ่านไต 720 ลิตร
วิธีคิด
ใน 1 นาที ไตกรองเฉลี่ยได้ 125 มิลลิลิตร
ใน 1 วัน ไตกรองเฉลี่ยได้ 125 x (60 x 24 )  = 180,000 มิลลิลิตร = 180 ลิตร
เลือดถูกกรอง 25 ส่วน จากเลือดที่ผ่านไตทั้งหมด 100 ส่วน
เลือดถูกกรอง 180 ลิตรจากเลือดที่ผ่านไตทั้งหมด 180 x (100/25) = 720 ลิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น