วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 5

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 5

5. การส่งผ่านสารอาหาร ก๊าซ ของเสียและฮอร์โมนระหว่างเลือดกับเซลล์ในร่างกาย
จะเกิดขึ้นที่ใด
          1. อาร์เตอรี                              2. อาร์เตอรีโอล
          3. หลอดเลือดฝอย                  4. เวน
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
การส่งผ่านสารอาหาร ก๊าซ ของเสียและฮอร์โมนระหว่างเลือดกับเซลล์ในร่างกาย
จะเกิดขึ้นที่หลอดเลือดฝอย เนื่องจากเป็นหลอดเลือดที่มีผนังบาง สารสามารถแพร่ผ่านเข้าออกได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น