วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 4

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 4
4. เหงือกของปลากระพงนอกจากจะใช้ในการหายใจแล้วยังทำหน้าที่ใด
          1. ดูดเกลือแร่ที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีพาสซีพ
          2. ดูดเกลือแร่ที่จำเป็นเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีแอคทีพ
          3. ขับเกลือแร่ที่มีมากเกินออกจากร่างกายโดยวิธีพาสซีพ
          4. ขับเกลือแร่ที่มีมากเกินออกจากร่างกายโดยวิธีแอคทีพ
เฉลยข้อ 4. เหตุผล
เหงือกของปลาทะเลเช่นปลากะพงนอกจากจะใช้ในการหายใจแล้ว
ยังทำหน้าที่ขับเกลือแร่ที่มีมากเกินออกจากร่างกายโดยวิธีแอคทีพทรานสปอร์ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น