วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 59

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 59
59. คนที่มีกลูโคสในพลาสมาเท่ากับ 0.1 กรัม ต่อ 100 มล. จะมีปริมาณกลูโคสที่ตรวจพบในส่วนต่าง ๆ ของท่อหน่วยไต (กรัม ต่อ 100 มล.) เป็นเท่าใด
1. โบว์แมนแคปซูล 0.1 ท่อขดส่วนต้น 0 ท่อรวม 0
2. โบว์แมนแคปซูล 0.1 ท่อขดส่วนต้น 0.1-0 ท่อรวม 0
3. โบว์แมนแคปซูล 0 ท่อขดส่วนต้น 0 ท่อรวม 0
4. โบว์แมนแคปซูล 0.1 ท่อขดส่วนต้นมากกว่า 0 ท่อรวมมากกว่า 0
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
ในคนที่มีกลูโคสในพลาสมาเท่ากับ 0.1 กรัมต่อ 100 มล. จะมีปริมาณกลูโคสที่ตรวจพบในส่วนโบว์แมนแคปซูล เท่ากับในพลาสมา คือ 0.1 กรัมต่อ 100 มล. แต่เมื่อมาถึงท่อขดส่วนต้น (proximal convoluted tubule) ท่อของหน่วยไตมีการดูดกลูโคสกลับได้หมด ปริมาณกลูโคสจึงเท่ากับ 0 กรัมต่อ 100 มล.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น