วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 56

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 56
56. อวัยวะในข้อใดที่กำจัดของเสียชนิดเดียวกับไตของสัตว์ปีก
          1. ท่อมัลพิเกียน                   2. เนฟริเดียม
          3. เหงือก                              4. ไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
ไตของสัตว์ปีกกำจัดของเสียประเภทไนโตรเจนในรูปของกรดยูริก เช่นเดียวกับท่อมัลพิเกียนของแมลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น