วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 55

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 55
55. เซลล์เม็ดเลือดขาวในข้อใด กำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย 
         ด้วยวิธีการแบบฟาโกไซโทซิส

เฉลยข้อ 3 เหตุผล
เซลล์เม็ดเลือดขาวที่กำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย 
ด้วยวิธีการแบบฟาโกไซโตซิสของโจทย์ มีข้อเลือกดังรูป

เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ใช้วิธีการแบบฟาโกไซโทซิส กำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายที่มีข้อเลือก คือ เม็ดเลือดขาวชนิด นิวโทรฟิล (neutrophil) เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลละเอียดย้อมติดสีทั้งน้ำเงินม่วง และสีแดง เม็ดเลือดขาวชนิดนี้เคลื่อนที่ไปยังจุดที่มีเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว และโอบกินสิ่งแปลกปลอมและอีโอซิโนฟิล หรือ แอซิโดฟิล (eosinophil หรือ acidophil) มีนิวเคลียสรูปไต สามารถโอบกินสิ่งแปลกปลอม แต่เคลื่อนที่ช้ากว่านิวโทรฟิล อีโอซิโนฟิลจะเลือกกินเฉพาะสารประกอบที่เกิดจากการรวมตัวของแอนติเจน (antigen) และอิมมูนิตี (immunity) หรือมีภูมิคุ้มกันแล้วเท่านั้น เฉพาะแอนติเจนอย่างเดียว อีโอซิโนฟิลก็ไม่กิน
ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) มีหน้าที่สร้างแอนติบอดีหรืออิมมูนิตี หรือภูมิคุ้มกัน โดยการที่ไปถูกกับแอนติเจน หรือสิ่งแปลกปลอมแล้วเปลี่ยนเป็นพลาสมาเซลล์ที่สามารถสร้างแอนติบอดี ปล่อยเข้ากระแสเลือดและน้ำเหลือง

เบโซฟิล (basophil) เป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนนูลขนาดไม่เท่ากัน ย้อมติดสีม่วงเข้มหรือน้ำเงินเข้มเหมือนกันทุกแกรนูล นิวเคลียสรูปตัว S หรือรูปไต เบโซฟิลเคลื่อนที่ได้ช้าและกินสิ่งแปลกปลอมได้ เบโซฟิลจะปล่อยฮีสตามีนออกมาเมื่อเนื้อเยื่อบาดเจ็บ และเพื่อตอบสนองปฏิกิริยาภูมิแพ้อีกทั้งยังมีสารเฮพารินป้องกันการแข็งตัวของเลือด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น