วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 54

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 54
54. ในรอบ 24 ชั่วโมง ไตของนายดำและนายแดงกรองน้ำผ่านได้ 180 ลิตรเท่ากัน แต่นายดำขับปัสสาวะได้ 1.8 ลิตร และนายแดงได้ 5 ลิตร ข้อสรุปในข้อใดถูกต้อง
          1. นายแดงปกติ นายดำมี ADH มากเกินไป
          2. นายแดงปกติ นายดำมี ADH น้อยเกินไป
          3. นายดำปกติ นายแดงมี ADH น้อยเกินไป
          4.นายดำปกติ นายแดงมี ADH มากเกินไป
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
ในรอบ 24 ชั่วโมง ไตของนายดำและนายแดงกรองน้ำผ่านได้ 180 ลิตร เท่ากัน แต่นายดำขับปัสสาวะได้ 1.8 ลิตร และนายแดงได้ 5 ลิตร แสดงว่านายดำขับปัสสาวะเป็นปกติ เนื่องจากมีการดูดน้ำกลับที่ไตเป็นปกติ แต่นายแดงขับปัสสาวะมากกว่าอัตราปกติ แสดงว่าการดูดกลับของน้ำที่ไตน้อยกว่าปกติ เพราะมี ADH หลั่งออกมาน้อยกว่าปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น