วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 53

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 53
53. การหายใจตามปกติ ความดันภายในถุงลมปอดของมนุษย์มีค่าต่ำสุดเมื่อใด
1. ถุงลมปอดแฟบ 2. สิ้นสุดการหายใจเข้า
3. สิ้นสุดการหายใจออก 4. ทรวงอกถูกยกขึ้น และกะบังลมเคลื่อนที่ลง
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
การหายใจตามปกติ เมื่อหายใจเข้าความดันภายในถุงลมปอดจะลดลง
และความดันภายในถุงลมปอดของมนุษย์จะลดลงจนมีค่าต่ำสุด
เมื่อสิ้นสุดการ (สูดดม) หายใจเข้าเพื่อให้อากาศเข้าภายในปอดได้มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น