วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 52

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 52
52. จากกราฟ ข้อใดแสดงการกำจัดน้ำของอะมีบาถูกต้อง เมื่อน้ำภายนอกเซลล์มีความเค็มเพิ่มขึ้น

          1. A                    2. B         
          3. C                    4. D
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
ตามกราฟแสดงการกำจัดน้ำของอะมีบาตามโจทย์คือ
ปริมาณน้ำที่ถูกกำจัดออกนอกเซลล์แปรผันกับความเค็มของน้ำ (%) นอกเซลล์จึงมีกราฟเป็นเส้นตรง

เมื่อความเค็มของน้ำน้อย ปริมาณน้ำที่ถูกกำจัดออกมามีน้อย แต่เมื่อความเค็มของน้ำมาก ปริมาณน้ำที่ถูกกำจัดออกมีมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น