วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 50

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 50
50. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจของสัตว์
1. งูดินและปลาไหลหายใจด้วยปอด
2. ดาวทะเลและหอยทากหายใจด้วยเหงือก
3. แมงดานาและแมงดาทะเลหายใจด้วยท่อลม
4. ไฮดราและแมงกะพรุนแลกเปลี่ยนก๊าซโดยการแพร่ผ่านผิวหนัง
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
งูดินเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ หายใจด้วยผิวหนังและปอด
ปลาไหลเป็นปลา หายใจด้วยเหงือกและผิวหนังที่เป็นเมือกลื่น
ดาวทะเลเป็นเอไคโนเดิร์ม หายใจด้วยเหงือกที่ยื่นออกมานอกร่างกาย (external gill)
หอยทากเป็นหอยที่อยู่บนบก หายใจด้วยปอด
แมงดานาเป็นแมลง หายใจด้วยท่อลม
แมงดาทะเลเป็นสัตว์ขาข้อ หายใจด้วยเหงือก
ไฮดรา แมงกะพรุน เป็นสัตว์พวกซีเลนเทอเรต หายใจโดยแพร่ผ่านผิวหนัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น