วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 46

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 46
46. ถ้ากะบังลมทะลุจะมีผลต่อการหายใจในข้อใด
1. การหายใจเข้าลึก การหายใจออกตื้น
2. การหายใจเข้าตื้น การหายใจออกลึก
3. การหายใจเข้าและการหายใจออกตื้น
4. การหายใจเข้าและการหายใจออกลึก
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
ถ้ากะบังลมทะลุทำให้อากาศเข้าไปในช่องอก ช่องอกจึงมีปริมาตรน้อยกว่าเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น