วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 36

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 36
36. ลักษณะในข้อใดจะพบในสัตว์ที่ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือด
      ก. ผิวบาง         ข. ฮีโมลิมพ์       ค. ถุงลม
          1. ข้อ ก                               2. ข้อ ข
          3. ข้อ ก และ ค                    4. ข้อ ข และ ค
เฉลยข้อ 1 เหตุผล 
ในสัตว์ที่มีผิวบางมักไม่มีระบบหมุนเวียนเลือด เพราะมีการแพร่เข้าออกของแก๊สที่แลกเปลี่ยนได้ที่ผิวหนัง เช่น ในสัตว์ชั้นต่ำพวกฟองน้ำ ไฮดรา ปะการัง พยาธิตัวแบน ฮีโมลิมพ์ (haemolymph) มีในสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดชนิดวงจรเปิด คือ เลือดสามารถแทรกเข้าไปตามเนื้อเยื่อภายในร่างกายได้ โดยไม่มีเส้นเลือดที่ต่อเนื่อง ตัวอย่างได้แก่สัตว์พวกสัตว์ขาข้อหรืออาร์โทรพอด ถุงลมพบในนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม รวมทั้งแมลงบางชนิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น