วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 31

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 31
31. กระบวนการใดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายของคน
      ก. การแพร่ ข. การแพร่แบบฟาซิลิเทต             ค. แอกทีฟทรานสปอร์ต
          1. ก                              2. ก, ข
          3. ก, ค                          4. ก, ข, ค
เฉลยข้อ 1 เหตุผล 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายคน เป็นการแพร่ธรรมดา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น