วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 2

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 2
2. ของเสียที่เป็นสารประกอบไนโตรเจน เช่น แอมโมเนียของตัวอ่อนจะถูกสะสมที่แหล่งใด
          1. ถุงแอลแลนทอยส์                    2. น้ำคร่ำ 
          3. ถุงไข่แดง                                 4. ภายในตัวอ่อน
เฉลยข้อ 1 เหตุผล

ของเสียที่เป็นสารประกอบไนโตรเจน เช่น แอมโมเนียของตัวอ่อน จะถูกสะสมที่ถุงแอลแลนทอยส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น