วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 28

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 28
28. จากภาพเส้นเลือด ก และ ข นำเลือดไปยังอวัยวะใดและรับเลือดจากอวัยวะใด

1. เส้นเลือด ก รับเลือดจากปอด เส้นเลือด ข นำเลือดไปเอออร์ตา
2. เส้นเลือด ก นำเลือดไปยังปอด เส้นเลือด ข นำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3. เส้นเลือด ก รับเลือดจากปอด เส้นเลือด ข รับเลือดจากซูพีเรียเวนาคาวา
4. เส้นเลือด ก นำเลือดไปยังปอด เส้นเลือด ข รับเลือดจากอินฟิเรียเวนาคาวา
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
จากรูปของโจทย์ เส้นเลือดต่าง ๆ ทั้งหมดในรูปคือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น