วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 26

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 26
26. เมื่อร่างกายได้รับเชื้อแอนแทรกซ์ทางผิวหนัง
      ร่างกายใช้เซลล์ใดและกระบวนการใดในการกำจัดเชื้อดังกล่าว
          1. เซลล์ ลิมโฟไซต์ชนิด บี กระบวนการ ฟาโกไซโทซิส
          2. เซลล์ ลิมโฟไซต์ชนิด ที กระบวนการ แอกทีฟทรานสปอร์ต
          3. เซลล์ เมมเมอรี กระบวนการ ฟิโนไซโทซิส
          4. เซลล์ ฟาโกไซต์ กระบวนการ ฟาโกไซโทซิส
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
เมื่อร่างกายได้รับเชื้อแอนแทรกซ์ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งทางผิวหนัง
ร่างกายใช้เม็ดเลือดขาวที่เป็นเซลล์ฟาโกไซต์ทำหน้าที่กินแบคทีเรียเหล่านั้น
ด้วยกระบวนการฟาโกไซโทซิส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น