วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 21

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 21
21. ข้อใดไม่เป็นจริง สำหรับหน่วยไต (nephron) ในไตของคนเรา
1. ปริมาณกลูโคส ยูเรีย โซเดียมอิออน ที่กรองผ่านโกลเมอรูลัสใกล้เคียงกับในพลาสม่า
2. ไม่พบฮีโมโกลบินและอัลมูมินในปัสสาวะ เพราะสารดังกล่าวไม่สามารถผ่านผนัง
               โกลเมอรูลัส
3. ไตขับปัสสาวะปริมาณมากขึ้นเมื่อมีการหลั่ง ADH ออกมาในกระแสเลือดมาก
4. ตามปกติจะไม่พบกลูโคสในปัสสาวะเนื่องจากกลูโคสถูกดูดกลับได้ 100%
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
ADH ที่หลั่งออกมาในกระแสเลือดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการดูดกลับของน้ำ
ที่ท่อของหน่วยไตเพิ่มขึ้น น้ำปัสสาวะจะลดลงไม่ใช่เพิ่มปริมาณน้ำปัสสาวะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น