วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 17

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 17

17. คนไข้เมื่อถูกตัดไตและปอดออกอย่างละ 1 ข้าง 
      การทำงานของไตและปอดข้างที่เหลือจะเป็นอย่างไร
          1. อัตราการหายใจเพิ่มเป็น 2 เท่า ประสิทธิภาพในการกรองของเสียของไตเท่าเดิม
          2. อัตราการหายใจเพิ่มเป็น 2 เท่า ประสิทธิภาพในการกรองของเสียของเพิ่มเป็น 2 เท่า
          3. อัตราการหายใจเท่าเดิม ประสิทธิภาพในการกรองของเสียของไตเท่าเดิม
          4. อัตราการหายใจเท่าเดิม ประสิทธิภาพในการกรองของเสียของไตเพิ่มเป็น 2 เท่า
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
เมื่อคนไข้ถูกตัดไตออก 1 ข้างการทำงานของไตยังเป็นปกติเพราะในไตแต่ละข้าง
มีหน่วยไตมากถึงประมาณ 1 ล้านหน่วย แต่ในกรณีที่ถูกตัดปอดไป 1 ข้าง 
ปอดจะต้องแลกเปลี่ยนแก๊สให้ได้ในปริมาณเท่ากับมีปอดอยู่ 2 ข้าง 
ปอดที่เหลือจึงต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น