วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 15

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 15
15. ปัสสาวะของนกอีแร้งจะมีของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปของสารใด
          1. ยูเรีย                    2. กรดยูริค
          3. แอมโมเนีย          4. ไนเตรต
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
ปัสสาวะของนกอีแร้งจะมีของเสียที่มีไนโตรเจน (N-waste) เป็นองค์ประกอบ
ในรูปกรดยูริกเพื่อเป็นการสงวนน้ำในร่างกายของนก กรดยูริกเป็นสารกึ่งเหลว
กึ่งแข็งที่ละลายน้ำได้น้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น