วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 13

ชีววิทยา การรักษาดุลยภาพของร่างกาย ข้อที่ 13
13. คนเราสามารถดำน้ำได้นานระยะหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากเหตุผลข้อใด
          1. ออกซิเจนในปอดมีจำนวนจำกัด
          2. ฮีโมโกลบินจับออกซิเจนไว้ได้จำนวนจำกัด
          3. มีกรดแลกติกสะสมในเลือดสูงกว่าระดับปกติ
          4. มีคาร์บอนไดออกไซด์ละลายในเลือดสูงกว่าระดับปกติ
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
คนเราสามารถดำน้ำได้นานระยะหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากเมื่อมีคาร์บอนไดออกไซด์
ละลายในเลือดสูงกว่าระดับปกติจะกระตุ้นตัวรับรู้หรือเคโมรีเซพเตอร์
ที่คาโรติดบอดีและเอออร์ติกบอดี ให้ส่งกระแสความรู้สึกไปกระตุ้น
ศูนย์ควบคุมการหายใจที่เมดัลลาทำให้เพิ่มอัตราการหายใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น