วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

NineIT-Thunderbolt
NineIT-Thunderbolt_Force8949.mpg (31.6M)
Thunderbolt เทคโนโลยีของ port การเชื่อมต่อการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับ External Harddisk

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น