วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว

อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว_Force8949-1 of 4.mpg (144.61M)

************************************
อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว_Force8949-2 of 4.mpg (143.23M)

************************************
อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว_Force8949-3 of 4.mpg (141.82M)

************************************
อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว_Force8949-4 of 4.mpg (29.5M)

 
************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น