วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

ภาษาจีนง่ายๆ-การพูดขอบคุณ
ภาษาจีนง่ายๆ-การพูดขอบคุณ_Force8949.mpg (47.24M)

1 ความคิดเห็น: