วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

วิทย์เทคโน-ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีคืออะไร
วิทย์เทคโน-ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีคืออะไร_Force8949.mpg (12.18M)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น