วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ชื่อหนังสือ "คุณหมอคะ อยากได้ลูกชายสักคน"

ชื่อหนังสือ "คุณหมอคะ อยากได้ลูกชายสักคน"
..........   "Doctor, I want a son."


คู่มือความรู้เบื้องต้นที่บอกคุณถึงหลาย ๆ วิธีการในการเลือกเพศบุตร
Dr.Lim Su Min และ Dr"Charles M.P.Lim เขียน
ซึ่งศึกษาที่โรงเรียนแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสิงคโปร์
และศึกษาระดับหลังปริญญาตรีในคณะสูตินรีเวช มหาวิทยาลัยสิงคโปร์
อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ แปล

พิมพ์ครั้งที่ 1 ..... เมษายน 2532
จัดพิมพ์โดย บริษัทสำนักพิม์ดอกหญ้า (1988) จำกัด