วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสืออย่างนี้สิผู้บริหาร

หนังสืออย่างนี้สิผู้บริหาร

หนังสือแนวบริหารในปัจจุบันส่วนใหญ่มักเป็นการแปลมาจากหนังสือต่างประเทศ ซึ่งก็มีข้อดีคือทำให้เราได้รับรู้แนวความคิดใหม่ ๆ แต่ก็มีข้อด้อยคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เขียนไว้นั้นไม่สามารถนำมาใช้กับสังคมไทยได้ เนื่องจากมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

หนังสือนี้เขียนจากประสบการณ์ของนักบริหารไทย โดยนักบริหารที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์สอนการบริหารอีกด้วย ข้อคิดและแนวทางที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเป็นประสบการณ์ที่ใช้ได้จริงในสังคมไทย อีกทั้งผู้เขียนยังเป็นผู้ที่มีอารมณ์ขัน สามารถทำให้หนังสือบริหารที่เคร่งเครียดกลายเป็นหนังสือที่อ่านได้อย่างสนุกสนาน

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์
หลาย ๆ ท่านสอบถามว่า มันเป็นอย่างไร ใช้อย่างไร กรุณาอ่านได้เลยครับหนังสือพยาธิวิทยา สำหรับพยาบาล เล่ม 3

หนังสือพยาธิวิทยา สำหรับพยาบาล เล่ม 3

ได้สรุปเนื้อหาของพยาธิวิทยาในเรื่อง ไต ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ชาย และเต้านม โดยหวังที่จะให้ครอบคลุมระบบต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยากายวิภาคเป็นหลักเพื่อเชื่อมโยงไปถึงอาการ และอาการแสดงของผู้ป่วยอันจะเป็นพื้นฐานให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และสามารถเข้าใจถึงเหตุผลในวิธีการให้การรักษาและพยาบาล


วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสือพยาธิวิทยา สำหรับพยาบาล เล่ม 2

หนังสือพยาธิวิทยา สำหรับพยาบาล เล่ม 2 

ได้รวบรวมส่วนที่เป็น systemic pathology บางระบบไว้ ได้แก่ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบการหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบย่อยอาหาร รวมทั้งตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน ซึ่งใช้ประกอบการบรรยายวิชาพยาธิวิทยาให้แก่นักศึกษาพยาบาล

หนังสือสมุดภาพระบายสี ผลไม้น่ารู้

หนังสือสมุดภาพระบายสี ผลไม้น่ารู้

การทำสมุดภาพระบายสีนี้ ผมอยากให้ผู้ปกครอง ลองทำเองก็ได้นะครับ หาภาพประกอบจาก Internet เพื่อให้เด็ก ๆ ระบายสีตามแบบของภาพที่เห็น อีกทั้งผู้ปกครองก็หาข้อมูลประกอบเกี่ยวกับภาพนั้น ๆ เช่น ผลไม้ชื่ออะไร ภาษาไทย ภาษาถิ่น ภาษาอังกฤษ ประโยชน์จากผลไม้นี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง น่าจะสนุกดีนะครับ

หนังสือสนุกกับการพับกระดาษ

หนังสือสนุกกับการพับกระดาษ

สร้างเสริมลักษณะนิสัย การทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก

หนังสือการบำบัดทางการพยาบาล

หนังสือการบำบัดทางการพยาบาล

เนื้อหาในหนังสือจะเน้นให้เห็นบทบาทของพยาบาลในด้านการป้องกัน การส่งเสริม การบำบัดรักษา ทั้งการรักษาเบื้องต้นและการรับการส่งต่อ การบันทึกข้อมูล การใช้ยา การวินิจฉัยและบำบัด รวมทั้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับบำบัดทางการพยาบาล

หนังสือการดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน

หนังสือการดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน

จาก คำนำ ในหนังสือ
โรคหรืออาการปวดเข่าเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ อุบัติเหตุ ความเสื่อมของกระดูกข้อเข่า พฤติกรรมหรือท่าทางในชีวิตประจำวัน ภาวะโภชนาการ มีการดึงรั้งของกล้ามเนื้อที่ไม่สมดุล การเกิดพังผืดบริเวณข้อเข่า การที่โครงสร้างร่างกายผิดรูป เช่น ข้อสะโพกเคลื่อน ขาทั้งสองข้างยาวไม่เท่ากัน กระดูกสันหลังบิดหรือคด เป็นต้น วิธีในการบำบัดรักษาจึงมีความแตกต่างไปตามสาเหตุหรือมูลเหตุที่ทำให้เกิดโรคหรืออาการปวดเข่า การสัมมนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอวิธีการในการบำบัดรักษาและดูแลสุขภาพของผู้ป่วยปวดเข่าด้วยวิธีการที่แตกต่างหลากหลายแก่บุคลากรด้านสุขภาพ ที่เป็นทางเลือกของผู้ป่วย

สาระในหนังสือเล่มนี้เป็นการถอดคำบรรยายของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากการสัมมนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4 เรื่องการดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและกองการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หนังสือประวัติการพยาบาลในประเทศไทย

หนังสือประวัติการพยาบาลในประเทศไทย

หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังได้ให้ความเข้าใจในวิวัฒนาการของวิชาชีพพยาบาลด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษาและวิชาชีพพยาบาล

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสือนักบริหารการขายมืออาชีพ

หนังสือนักบริหารการขายมืออาชีพ

ได้รวบรวมจากการอภิปรายทางวิชาการของสถาบันการขายและการตลาดโดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

จาก คำนำ ได้กล่าวไว้ว่า
มีพนักงานขายจำนวนมาก เมื่อทำงานการขายได้ผลดีและมีความก้าวหน้า จนได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นไปเป็นผู้ควบคุมพนักงานขาย (Sales Supervisor) หรือผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) แล้ว

ไม่ช้าไม่นานก็มักประสบปัญหาในการบริหารการขาย ไม่สามารถควบคุมดูแลทีมงานขายในความรับผิดชอบของตนให้ผลิตผลงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองนั้นเคยเป็นพนักงานขายมาก่อนซึ่งก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่น ๆ เพราะมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานดี แต่กลับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้ ทำให้ต้องพบกับความล้มเหลวและผิดหวังในที่สุด

เมื่อ สถาบันการขายและการตลาด จัดรายการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
"จะเป็นนักบริหารมืออาชีพได้อย่างไร"
ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526
โดยมีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิและเป็นนักบริหารการขายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอยู่ทั่วไป เช่น
คุณธนบดี โสภณศิริ กรรมการบริหารของบริษัท ซี.พี. คอนซูมเมอร์โปรดักซ์ จำกัด,
คุณนรฤทธิ์ โกมลารชุน ประธานกรรมการบริษัทนรฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอสท์ จำกัด,
คุณเจริญ วรรธนะสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเฟลเออร์ แอนด์ แฟร์แกรนด์ จำกัด,
คุณสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด และ
คุณไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปาแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดานักบริหารงานการขายเป็นจำนวนมาก และจัดได้ว่าเป็นรายการที่ดีมีทั้งเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจเป็นอย่างยิ่ง

จึงได้ดำเนินการถ่ายเทปที่อัดคำบรรยายในการสัมมนาดังกล่าวและตัดทอน แก้ไขบ้างเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสมในการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักบริหารการขายและการตลาดต่อไป ตามเจตนารมณ์ของสถาบันการขายและการตลาด ที่ตั้งเป็นวัตถุประสงค์ไว้

หมายเหตุ ต้นฉบับของหนังสือนี้ได้ทำการส่งต่อไปแล้ว แต่ได้ทำการ Scan เก็บไว้ศึกษาและอ้างอิง

สมุดภาพฝึกระบายสี นิทานแสนสนุก กระจกวิเศษ

สมุดภาพฝึกระบายสี นิทานแสนสนุก กระจกวิเศษ

ผมว่าผู้ปกครองที่ชอบอ่านนิทานให้เด็ก ๆ ฟัง และชอบที่จะฝึกเด็ก ๆ ได้ใช้กล้ามเนื้อมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คงชอบที่จะหาสมุดภาพระบายสีกันพอสมควร

หมายเหตุ สมุดภาพฝึกระบายสี ต้นฉบับได้ทำการส่งต่อไปแล้ว แต่ได้ทำการ Scan เก็บไว้

หนังสือการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวด

หนังสือการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวด

จาก คำนำ ได้กล่าวถึง
ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของโรคที่มีอาการปวด โดยมากมักพบอาการร่วมหลายอย่างและมักไม่ตอบสนองต่อการรักษา ผู้ป่วยมักมีความทุกข์ทรมานทางจิตใจ สิ้นหวัง ท้อแท้ และหวาดกลัว ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของการปวดมากยิ่งขึ้นและยังทำให้การใช้ยาแก้ปวดไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร ปัญหาที่พบได้เสมอคือ ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถให้การดูแลได้ และเกิดความรู้สึกว่าหมดหนทางช่วยเหลือ

ในคู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอแนวทางสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีอาการปวดเพื่อให้มีความทุกข์ทรมานน้อยที่สุดและจากไปอย่างสงบที่สุด ซึ่งควรใช้วิธีการหลาย ๆ อย่างร่วมกัน ทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยาที่ญาติสมาชิกในครอบครัว และผู้ดูแลสามารถทำได้เองทั้งที่บ้านและในสถานพยาบาล เนื้อหาสาระในที่นี้จึงไม่รวมเอาการรักษาอาการปวดที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษ เช่น การกดจุด การฝังเข็ม การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ต้นฉบับได้ส่งต่อไปแล้ว แต่ได้ Scan เก็บไว้ศึกษาและอ้างอิง

หนังสือกระบวนการพยาบาล Nursing Process

หนังสือกระบวนการพยาบาล Nursing Process

จาก คำนำ ของหนังสือกล่าวไว้ว่า
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การปฏิบัติการพยาบาลจะได้มาตรฐาน และผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องนำกระบวนการพยาบาลมาเป็นเครื่องมือ ในการปฏิบัติการพยาบาล การควบคุมคุณภาพ และการตรวจคุณภาพการพยาบาล เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพ สิ่งสำคัญคือการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องอาศัยพยาบาลที่มีความคิด วิจารณญาณ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ

ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา พยาบาลได้ใช้กรอบแนวคิดทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย แต่ในระยะ 10 ปีหลัง ได้มีการพัฒนาของศาสตร์ทางการพยาบาลเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงมาใช้กรอบแนวคิดทางการพยาบาล การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม เศรษฐกิจ และแนวโน้มของวิชาการ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ ความต้องการและความคาดหวังของสังคมต่อคุณภาพการดูแลสุขภาพ ความก้าวหน้าทางการรักษา และเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริการต่าง ๆ ในระบบสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างในการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้อยู่มาก  ทั้งในส่วนของสาระหรือเนื้อหาที่เป็นต้นแบบ และส่วนที่ได้มีการพัฒนาไปบ้างแล้ว สำหรับผู้ที่เริ่มศึกษายังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มเรียนรู้กระบวนการพยาบาลจากจุดเริ่มต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระจ่างชัด ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

หนังสือ "กระบวนการพยาบาล" เล่มนี้ จึงมุ่งหวังให้ผู้ที่เริ่มศึกษาและพยาบาลวิชาชีพที่สนใจพัฒนาความรู้ ให้สามารถนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ต้นฉบับได้ส่งต่อไปแล้ว แต่ได้ Scan เก็บไว้ใช้อ้างอิง และศึกษา

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสือคนจีนสร้างตัวได้อย่างไรในสายตาคนญี่ปุ่น

หนังสือคนจีนสร้างตัวได้อย่างไรในสายตาคนญี่ปุ่น

จัดว่าเป็นหนังสือน่าอ่านเล่มหนึ่งที่เดียว
หมายเหตุ ต้นฉบับได้ทำการส่งต่อไปแล้ว แต่ได้ Scan เก็บไว้

หนังสือ ตัด+พับ+ปะ

หนังสือ ตัด+พับ+ปะ ชุดเที่ยวสวนสนุก

หนังสือ ตัด+พับ+ปะ ชุดพักร้อนชายทะเล

หนังสือกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเด็ก เหมาะสำหรับเด็กวัย 5 ขวบขึ้นไป
หมายเหตุ ต้นฉบับได้ทำการส่งต่อไปแล้ว ได้แต่ Scan เก็บไว้

หนังสือนิทาน บ้านเรามีเงาประหลาด

หนังสือนิทาน บ้านเรามีเงาประหลาด


เป็นหนังสือน่าอ่านสำหรับเด็ก ๆ ที่สอนให้เด็ก ๆ เข้าใจและมีเหตุผลกับเรื่องที่ตัวเองต้องเผชิญหน้าอย่างมีสติ
หมายเหตุ ต้นฉบับได้ส่งต่อไปแล้ว แต่ได้ทำการ Scan เก็บไว้

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสืออาหารพัฒนาสมอง เมนูอาหารปลา

หนังสืออาหารพัฒนาสมอง เมนูอาหารปลา


โครงการหนังสือเล่ม อันดับที่ 112
ชุดจิตวิทยาและการเลี้ยงดูเด็ก โดยกองบรรณาธิการรักลูก

ประกอบด้วย 50 สูตรอาหารครบคุณค่าตามพัฒนาการลูกตั้งแต่วัยแรกเริ่มให้อาหารเสริม - วัยเรียน

เนื้อหา คำนำ กล่าวว่า

ปลา เป็นอาหารที่คนไทยรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ของเรานิยมรับประทานมากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น อาหารไทยแต่โบราณจึงมีทั้ง ปลาทอด ปลาต้มเค็ม ปลาต้มส้ม แกงเผ็ดปลา ฉู่ฉี่ ปลา ...ฯลฯ นานาสูตรอาหารที่มีรสชาติแตกต่างให้เลือกชิม

มาสมัยนี้ มีเด็กจำนวนไม่น้อยกินปลาไม่เป็น อาจเป็นเพราะเราไม่ฝึกให้เด็กรับประทานปลามาแต่แรก หรือคุณแม่ไม่ค่อยอยากทำอาหารปลาเพราะมีขั้นตอนการปรุงที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น แต่คุณคงเคยได้ยินคำโบราณว่า "กินปลาแล้วจะฉลาด" มาบ้าง ซึ่งก็ไม่ได้เป็นคำกล่าวเกินจริง เพราะปัจจุบันมีการวิจัยพบว่าเนื้อปลาโดยเฉพาะปลาทะเลมีสารอาหารบำรุงการทำงานของระบบสมอง ปลาจึงเป็นอาหารที่มีคุณค่ายิ่งโดยเฉพาะสำหรับเด็กซึ่งสมองกำลังเจริญเติบโต อีกทั้งยังเป็นอาหารโปรตีนที่มีไขมันต่ำ

ในหนังสือนี้เสนอเมนูอาหารสำหรับเด็กที่ปรุงด้วยปลาทะเลแลปลาน้ำจืด นานาชนิดสำหรับลูกวัย 5 เดือนถึง 1 ปี และสำหรับลูกวัย 1 ปีขึ้นไป เน้นวิธีปรุงง่าย ๆ รวดเร็ว ได้คุณค่าครบถ้วน มาฝึกลูกให้กินปลากันตั้งแต่เล็กดีกว่า คุณแม่จะได้ไม่หนักใจภายหลังเพราะลูก "กินปลาไม่เป็น"

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ได้ซื้อเก็บไว้กว่า 15 ปีแล้ว เมื่อทำการจัดเก็บบ้านพบว่าหนังสือเก่าไปตามกาลเวลา จึงทำการ Scan เก็บไว้ใช้ศึกษาและอ้างอิง

หนังสือแววฉลาด โดย อ.ธัญ เสรีรมย์

หนังสือแววฉลาด โดย อ.ธัญ เสรีรมย์
(สำหรับ อายุ 4 - 20 ปี)

ผู้ซึ่งมีผลงาน
ผู้คิดประดิษฐ์ของเล่นประเทืองปัญญาหลายชิ้น โดยเฉพาะ
(ของเล่น "Integrate วิศวกรน้อย" ภาค 1 ได้รับ 2 รางวัลระดับชาติ
- จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

จาก คำนำ ของหนังสือเล่มนี้กล่าวว่า
โลกมีความเจริญก้าวหน้าได้ทุกวันนี้ เพราะมนุษย์เป็นผู้มีเชาวน์ปัญญาเป็นเลิศ ทุกคนจะเกิดความภาคภูมิใจเมื่อลูกหลานของท่านเป็นคนฉลาด ความฉลาดสามารถฝึกได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีส่วนที่จะช่วยท่านได้

เหตุจูงใจที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพราะข้าพเจ้าได้สัมผัสกับเด็กเป็นจำนวนมาก และพบว่า เด็กชั้น ป.6 บางคนมีความรู้ความสามารถมากกว่าเด็กชั้น ม.3 ข้าพเจ้าเชื่อว่าการศึกษาในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงเกิดความคิดที่ว่าจุดใดเป็นจุดหักเหความคิดของมนุษย์และพบว่าหลักคณิตศาสตร์นี้เองเป็นกฎของเชาวน์ปัญญาโดยแท้ มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาก และก็มีความสัมพันธ์กับสัตว์โลกอื่น ๆ ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความฉลาดนั้นสามารถพัฒนาได้ ถ้ามีวิธีการที่ดี ในหนังสือเล่มนี้ จะโยงใยสิ่งต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันตามความคิดและประสบการณ์ของข้าพเจ้า

ข้อทดสอบเชาวน์ปัญญาในหนังสือเล่มนี้แฝงไว้ด้วยกฎของความฉลาด จะไม่มีคำบรรยาย ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เด็กฝึกสังเกตเอาเอง

ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้
1. ฝึกให้เป็นนักสังเกตที่ดี เพราะความรู้ นอกจากได้รับจากการฟัง การอ่านแล้ว ยังต้องได้รับจากธรรมชาติโดยการสังเกตด้วย
2. รู้จักกฎเชาวน์ปัญญาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
3. สามารถพัฒนาเชาวน์ปัญญาของตนให้ดีขึ้น

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ซื้อไว้ราว ๆ 10 ปีที่แล้ว ต้นฉบับหลังจาก Scan เก็บไว้แล้ว ก็ทิ้งไปเนื่องจากกระดาษเก่ามาก ๆ พอดีได้ค้นหาไฟล์โน่นนี่ไปพบเข้า เลยนำมาแนะนำให้รู้จักกัน

สารบัญ
ข้อทดสอบก่อนเรียน               หน้า 2
ธรรมชาติเชาวน์ปัญญา           หน้า 33
กฎเชาวน์ปัญญา                     หน้า 38
ข้อทดสอบหลังเรียน               หน้า 62
เฉลย                                       หน้า 93

ประโชขน์ของหนังสือเล่มนี้
1. ฝึกให้เป็นนักสังเกตที่ดี เพราะความรู้ นอกจากได้รับจากการฟัง การอ่านแล้ว ยังต้องได้รับจากธรรมชาติโดยการสังเกตด้วย
2. รู้จักกฎเชาวน์ปัญญาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
3. สามารถพัฒนาเชาวน์ปัญญาของตนให้ดีขึ้น

ข้อทดสอบก่อนเรียน (ฉบับ 1) สำหรับอายุ 4 -20 ปี เวลา 15 นาที
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเฉลยข้อ 3

ธรรมชาติกับเชาวน์ปัญญา
ลูกวัวกับเด็กที่เกิดได้เพียง 1 วันพร้อมกัน ถามว่า ใครฉลาดกว่ากัน

ทำไมลูกวัวที่เกิดได้เพียง 1 วันจึงฉลาดกว่าเด็กที่เกิดมาพร้อมกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี เด็กกลับฉลาดกว่าลูกวัว ที่เป็นเช่นนี้เพราะสัตว์อยู่รอดด้วยสัญชาตญาณ ส่วนมนุษย์อยู่รอดด้วยการเรียนรู้และก็ตรงกับแนวความคิดของมอนเตสซอรี่ นักวิชาการชาวอิตาลี ได้กล่าวไว้ว่า "สัญชาตญาณของสัตว์คงที่ สัญชาตญาณของมนุษญ์พัฒนาได้"

ธรรมชาติมอบความฉลาดให้กับสัตว์ต่าง ๆ ไม่เท่าเทียมกัน บางชนิดได้มาก บางชนิดได้น้อย แต่ก็ไม่มากเท่ามนุษย์ ธรรมชาติตั้งใจมอบความฉลาดให้กับมนุษย์มากกว่าสัตว์อื่นก็จริงอยู่ แต่ก็ไม่ได้ให้ง่าย ๆ จะต้องฝึกหัดก่อนจึงจะเกิดได้ เช่นเดียวกับการว่ายน้ำเป็นของมนุษย์ จะต้องฝึกหัดก่อนจึงจะว่ายเป็น และจะว่ายน้ำเป็นตลอดไป ซึ่งต่างกับสัตว์ เช่น สุนัข ลิง วัว ม้า ฯลฯ เกิดมาก็ว่ายน้ำเป็นโดยสัญชาตญาณไม่ต้องฝึกหัดมาก่อน

ส่วนตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นระหว่างลูกวัวกับเด็กนั้น ลูกวัวเกิดมาก็ฉลาดโดยสัญชาตญาณ ลูกวัวรู้ว่านี่คือแม่วัว นี่คือนมสามารถเดินไปกินได้เอง และรู้ว่าสุนัขนั้นเป็นศัตรู จะต้องคอยหลบหลีกจึงจะปลอดภัย วัวมีความฉลาดเท่านี้ เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี ความฉลาดก็ยังคงเดิมหรืออาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ต่างกับเด็กที่เกิดมา 1 วัน เด็กจะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น ถือได้ว่าความฉลาดนั้นเกือบเท่าศูนย์ เด็กทารกไม่รู้ว่านี่คือแม่ ไม่รู้ว่านี่คือนมแม่ ถ้าสมมติว่ามีใครเอานิ้วมือชนที่ปากเด็ก เด็กจะตอบสนองดูดทันที ไม่รู้ว่าเป็นอะไร และไม่รู้อีกว่าอะไรคือศัตรู เด็กไม่กลัวอะไรทั้งนั้น ช่วยตัวเองไม่ได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี เด็กเริ่มมีการพัฒนาทางร่างกายและสมอง เด็กมีความฉลาดเพิ่มขึ้น รู้ว่านี่คือแม่, พ่อ, นม, น้ำ รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้มากและสามารถแสดงกิริยาอาการต่าง ๆ ที่อยู่ในใจออกมาให้เห็นได้

ความฉลาดของเด็กเริ่มฝึกตั้งแต่เมื่อใด
มร."มะสุรุ อิยูกะ" ผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรม โซนี่ ของญี่ปุ่น ได้เขียนในหนังสือเล่มหนึ่งว่า KIDDER GARTEN IS TOO LATE "ชั้นอนุบาลก็ยังสายเกินไป"

การว่ายน้ำเป็นของมนุษย์ ถ้าไม่ยอมฝึกหัดเลยก็จะว่ายไม่เป็น แต่ถ้าเริ่มฝึกหัดว่ายน้ำเมื่อใดก็เริ่มว่ายเป็นตั้งแต่เมื่อนั้น และการพัฒนาการของเด็กจะค่อย ๆ เป็นไปทีละขั้นทีละตอน แต่ถ้าเราไม่ฝึกเด็กเลย ความฉลาดย่อมหยุดนิ่ง

การฝึกเชาวน์ปัญญาเด็กจำเป็นต้องมีอุปกรณ์การฝึก และอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายก็คือ ของเล่นประเทืองปัญญา หนังสือต่าง ๆ หรือกิจกรรมกลุ่มที่สนุกและการเล่นเกมแข่งขัน

การเพาะกายของชายงาม ช่วยกระตุ้นให้เซลล์เนื้อเยื่อเจริญได้สมบูรณ์ กล้ามเนื้อจึงสวยงาม ถ้าหยุดกิจกรรม กล้ามเนื้อจะเหี่ยว ถ้าเริ่มเมื่อวัยเยาว์กล้ามเนื้อจะสมบูรณ์ดีกว่าวัยผู้ใหญ่ เมื่อกล้ามเนื้อมากย่อมมีพลังมาก การฝึกเด็กให้ได้คิดเป็นประจำด้วยอุปกรณ์ก็เช่นกัน ช่วยทำให้ใยประสาทภายในสมองเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ถ้าจำนวนเส้นใยประสาทมากย่อมมีพลังความคิดมาก

รู้ได้อย่างไรว่าเด็กคนนี้ฉลาด
เด็กที่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ผลดีเยี่ยม เป็นต้นว่า ทำงานได้สำเร็จ ถูกต้อง รวดเร็ว มีวิธีทำแบบง่าย ๆ และมีความมั่นใจ ย่อมรู้ได้ว่า เด็กคนนั้นเป็นเด็กฉลาด

ทำไมเด็กฉลาดจึงเก่งกว่าเด็กทั่วไป
ถ้าตั้งคำถามนี้ให้เด็กฉลาดตอบ เด็กตอบไม่ถูก ขออธิบายว่า เด็กฉลาดนั้นมีกฎเชาวน์ปัญญาในสมองแล้ว แต่ละคนมีมากน้อยไม่เท่ากัน กฎเชาวน์ปัญญาที่ว่านี้คือกฎคณิตศาสตร์นั่นเอง เช่น กฎการเท่ากัน กฎการสมมาตร กฎการอินเวอร์ส เป็นต้น จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในตอนต่อไป

ความฉลาดเกิดได้อย่างไร
รายงานของคณะแพทย์ญี่ปุ่นได้ทดลองความแตกต่างระหว่างคนตาบอดกับคนตาดี
ครั้งที่ 1
คณะแพทย์ได้ให้คนตาบอดคลำอักษรเบล แพทย์พบว่า เลือดที่ไปเลี้ยงสมองตรงประสาทสัมผัสนั้นไหลเวียนได้เร็วกว่าคนตาดีที่คลำอักษรเบล เพราะคนตาบอดรู้และเข้าใจอักษรเบลจึงตื่นเต้น
ครั้งที่ 2
ให้คนคนดีมองรูปภาพสวย ๆ แพทย์พบว่า เลือดที่ไปเลี้ยงสมองตรงประสาทการเห็นนั้นไหลเวียนได้เร็วกว่าคนตาบอดมองภาพ เพราะคนตาบอดมองไม่เห็นจึงเฉย ๆ
ครั้งที่ 3
ให้คนทั้ง 2 คลำอักษรที่คล้าย ๆ กับอักษรเบล พบว่าทั้ง 2 คนมีการไหลเวียนของเลือดภายในสมองปกติ เพราะทั้งคู่ไม่รู้เรื่อง


ขั้นตอนการพัฒนาการของเด็ก
- สัปดาห์ที่ 3 ของการตั้งครรภ์ สมองเริ่มต้นการทำงาน
- สัปดาห์ที่ 10 - 12 หลังการตั้งครรภ์ หากมีการดักฟังในสมองเด็กจะได้ยินเสียงเป็นจังหวะตลอดเวลา มันเป็นเสียงของเซลล์สมอง ที่ส่งกระแสคลื่นไฟฟ้าเพื่อติดต่อกันเป็นการเชื่อมโยงของวงจรที่ก่อตัวขึ้นในสมอง
- 6 เดือน ของการตั้งครรภ์ เด็กเริ่มแยกเสียงต่าง ๆ เพื่อใช้สร้างคำพูดของตัวเองได้ พ่อแม่ควรพูดกับลูกบ่อย ๆ และอ่านหนังสือให้ฟัง
- ตอนแรกเกิด ทารกมีเซลล์ประสาทอยู่ 100,000 ล้านเซลล์ สมองของเด็กเริ่มการจัดวางระบบการทำงาน มีจุดเชื่อมโยงเพื่อสร้างวงจรมากกว่า 10,000 ล้านจุด เด็กเริ่มมองเห็น แต่ยังไม่ชัดเจน ขาดความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตา พ่อแม่ควรฝึกการใช้สายตา
- ในช่วง 2 เดือนหลังคลอด เด็กเริ่มเก็บประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้สึกของตัวเอง พ่อแม่ควรให้ความรักและเอาใจใส่อย่างมีเหตุผล เด็กเอื้อมมือหยิบฉวยของที่อยู่ใกล้ ๆ ได้
- 4 เดือน หลังคลอด เด็กได้สังเกตและมองเห็น
- 12 เดือน หลังคลอด เด็กเริ่มพูดคำแรกได้
- ในช่วง 1 - 3 ปี เซลล์สมองทารกได้พัฒนาอย่างไร้ขอบเขตและประสานกัน ซึ่งก่อให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์ในชีวิต
- ช่วงอายุ 2 ปี สมองของเด็กจะมีจุดเชื่อมโยงและต้องการพลังงานมากกว่าสมองผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า
- ช่วงอายุ 4 ปี เด็กจะพัฒนาการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น พ่อแม่ควรให้อิสระการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นอันตราย ตั้งแต่หยิบ จับสิ่งของ วาดภาพ การเล่นดนตรี
- ช่วงอายุ 1 - 6 ปี การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดีที่สุด และหลังจากนั้นความสามารถจะค่อย ๆ ลดลง
- อายุ 10 ปี สมองของเด็กจะโตเต็มที่ จุดเชื่อมโยงที่อ่อนแอก็จะถูกทำลายเหลือแต่เพียงวงจรของสมอง ที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ต่าง ๆ ก่อนหน้านี้
- อายุ 16 ปี สมองจะเกิดการอยู่ตัว เจริญช้า
- ช่วงวัยรุ่นอายุราว 18 ปี เป็นช่วงที่เด็กจะแสดงออกซึ่งพรสวรรค์และพฤติกรรมอันโดดเด่นที่ได้รับจากการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ที่สั่งสมได้โดยสมองออกมาอย่างเต็มที่

กฎเชาวน์ปัญญา11. สถิติ (Statistics)
สถิติ คือ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจ ในการกระทำสิ่งนั้น ๆ
มนุษย์ที่มีความฉลาด ก่อนทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามจะต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนเสมอ
ดังนั้น กิจกรรมที่ทำลงไปจึงไม่ผิดพลาดและทำสำเร็จด้วยดี

เด็กบางคน ทำข้อสอบเชาวน์ปัญญาชุดนี้ โดยมิได้ศึกษาดูข้อมูลก่อน จึงทำให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย

12. วิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)
วิธีเรียงสับเปลี่ยน คือ วิธีเลือกทางเดิน (หรือสิ่งของ) ต่าง ๆ ชุดแรก เพื่อต่อเชื่อมกับการเลือกทางเดิน (หรือสิ่งของ) ต่าง ๆ ของชุดหลัง เช่น สุนัขจะหาทางเดินไปเอากระดูกได้อย่างไร


การเลือกทางเดินที่มีหลายเส้นทางต่อเชื่อมกัน ครั้งแรกจะต้องลองผิดลองถูก ถ้าไม่สำเร็จ ครั้งต่อไปจะต้องเลือกทางเดินใหม่ที่ไม่ซ้ำกับแบบแรก จึงไม่เสียเวลา และในที่สุดจะสำเร็จ

13. ความน่าจะเป็น (Probability)
ความน่าจะเป็น คือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น การซื้อสลากเลขท้าย 2 ตัว มีโอกาสถูก 1/100
บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันภัยใช้หลักการนี้

ข้อทดสอบหลังเรียน (ฉบับ 2) สำหรับ อายุ 4 - 20 ปี เวลา 15 นาที
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
สรุป
จากการทดลองสุ่ม เด็กกลุ่มหนึ่งจำนวน 100 คน ให้ทำข้อทดสอบชุดนี้ 30 ข้อ ผลปรากฏดังนี้

พบว่าเด็กเรียนเก่ง ส่วนมากทำคะแนนได้สูงกว่าเส้นกราฟ
บรรณานุกรม
ประมวล คิดคินสัน. จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2535.
วัลลภา ไทยเหนือ. "วาไรตี้ : จุดหักเหพฤติกรรมเด็ก 3 ปีแรกของชีวิตลูกน้อย" , เดลินิวส์, 3 กันยายน 2540, หน้า 5.
TIME, FEBRUARY 24, 1997