วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นิทานหุ่นมือ-คนแปลกหน้านิทานหุ่นมือ-คนแปลกหน้า_Force8949

ภาษาอังกฤษติดดิน-ผ้าบาติก


 
 ภาษาอังกฤษติดดิน-ผ้าบาติก_Force8949-1 of 2
 


ภาษาอังกฤษติดดิน-ผ้าบาติก_Force8949-2 of 2

จดหมายเหตุกรุงศรี-ตาลปัตร-พัดยศ
จดหมายเหตุกรุงศรี-ตาลปัตร-พัดยศ_Force8949

คนหน้าขาว-การแต่งกายสุภาพ
คนหน้าขาว-การแต่งกายสุภาพ

Student Channel-ชีววิทยา-โมเลกุล


Student Channel-ชีววิทยา-โมเลกุล_Force8949-1of 3.mpg (151.24M)
 

Student Channel-ชีววิทยา-โมเลกุล_Force8949-2 of 3
 

Student Channel-ชีววิทยา-โมเลกุล_Force8949-3 of 3

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชาดก 500 ชาติ-เสยยชาดก


ชาดก 500 ชาติ-เสยยชาดก_Force8949-1 of 2

ชาดก 500 ชาติ-เสยยชาดก_Force8949-2 of 2

ชาดก 500 ชาติ-อนุสาสิกชาดก


ชาดก 500 ชาติ-อนุสาสิกชาดก_Force8949-1 of 2


***************************************
ชาดก 500 ชาติ-อนุสาสิกชาดก_Force8949-2 of 2
 

***************************************

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชาดก 500 ชาติ-อภิณหชาดก

ชาดก 500 ชาติ-อภิณหชาดก_Force8949-1 of 2.mpg (102.15M)

 


************************************
ชาดก 500 ชาติ-อภิณหชาดก_Force8949-2 of 2.mpg (105.38M)

 


************************************

ชาดก 500 ชาติ-อลีนจิตตชาดก

ชาดก 500 ชาติ-อลีนจิตตชาดก_Force8949-1 of 2.mpg (111.56M)

 


*****************************************
ชาดก 500 ชาติ-อลีนจิตตชาดก_Force8949-2 of 2.mpg (101.68M)

 


*****************************************

ภาษาไทยหรรษา-คำสุภาพ

ภาษาไทยหรรษา-คำสุภาพ_Force8949-1 of 2.mpg (142.7M)

 

**************************************
ภาษาไทยหรรษา-คำสุภาพ_Force8949-2 of 2.mpg (134.98M)

 

**************************************

ภาษาไทยหรรษา-สระลดรูป

ภาษาไทยหรรษา-สระลดรูป_Force8949-1 of 2.mpg (152.37M)

 


*****************************************
ภาษาไทยหรรษา-สระลดรูป_Force8949-2 of 2.mpg (137.17M)

 


*****************************************

การแพทย์ทางเลือก-การฝังเข็ม
การแพทย์ทางเลือก-การฝังเข็ม_Force8949-1 of 2.mpg (149.12M)
 
******************************************
การแพทย์ทางเลือก-การฝังเข็ม_Force8949-2 of 2.mpg (95.4M)

 

******************************************

กินดีมีสุข-กินผลไม้ตอนท้องว่างได้ประโยชน์สูงสุด
กินดีมีสุข-กินผลไม้ตอนท้องว่างได้ประโยชน์สูงสุด_Force8949.mpg (20.74M)

กินดีมีสุข-ข้าว..อาหารหลักที่สำคัญ
กินดีมีสุข-ข้าว..อาหารหลักที่สำคัญ_Force8949.mpg (21.35M)

กินดีมีสุข-มื้อเย็น..มื้ออันตราย
กินดีมีสุข-มื้อเย็น..มื้ออันตราย_Force8949.mpg (35.89M)

ยางยืดเพื่อสุขภาพ-ท่าที่ 5 ท่าบริหารกล้ามเนื้อสะโพก ต้นขา
ยางยืดเพื่อสุขภาพ-ท่าที่ 5 ท่าบริหารกล้ามเนื้อสะโพก ต้นขา_Force8949.mpg (32.99M)

ดูช่องส่องกฏหมาย-ให้เช่าบ้านต้องเริ่มที่สัญญา
ดูช่องส่องกฏหมาย-ให้เช่าบ้านต้องเริ่มที่สัญญา_Force8949.mpg (39.43M)

กินดีมีสุข-อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ความดันโลหิตสูง
กินดีมีสุข-อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ความดันโลหิตสูง_Force8949.mpg (38.32M)

วิทย์เทคโน-สมองเสื่อมเกิดจากอะไร
วิทย์เทคโน-สมองเสื่อมเกิดจากอะไร_Force8949.mpg (13.21M)

รู้ทันโรค-โรคความดันโลหิตสูง
รู้ทันโรค-โรคความดันโลหิตสูง_Force8949.mpg (159.72M)

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ-การเล่นเสียงในมูฟวี่

การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ-การเล่นเสียงในมูฟวี่_Force8949-1 of 4.mpg (142.64M)

 
*****************************************
การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ-การเล่นเสียงในมูฟวี่_Force8949-2 of 4.mpg (142.65M)

 
*****************************************
การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ-การเล่นเสียงในมูฟวี่_Force8949-3 of 4.mpg (142.65M)

 
*****************************************
การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ-การเล่นเสียงในมูฟวี่_Force8949-4 of 4.mpg (84.66M)

 
*****************************************

อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-โลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-โลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์_Force8949-1 of 4.mpg (143.23M)

 
****************************************
อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-โลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์_Force8949-2 of 4.mpg (143.24M)

 

***************************************
อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-โลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์_Force8949-3 of 4.mpg (143.24M)

 
***************************************
อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-โลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์_Force8949-4 of 4.mpg (34.06M)

 
***************************************

อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว

อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว_Force8949-1 of 4.mpg (144.61M)

************************************
อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว_Force8949-2 of 4.mpg (143.23M)

************************************
อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว_Force8949-3 of 4.mpg (141.82M)

************************************
อบรมครูวิทย์-คณิต กับ สสวท ม.ต้น-กลุ่มดาวฤกษ์และการใช้แผนที่ดาว_Force8949-4 of 4.mpg (29.5M)

 
************************************

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Student Channel-สังคม-เจาะใจโจทย์สังคมศึกษา-อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี Clip Youtube

Student Channel-สังคม-เจาะใจโจทย์สังคมศึกษา-อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี_Force8949-1 of 4.mpg (143.84M)

********************************
Student Channel-สังคม-เจาะใจโจทย์สังคมศึกษา-อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี_Force8949-2 of 4.mpg (142.43M)

 
********************************
Student Channel-สังคม-เจาะใจโจทย์สังคมศึกษา-อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี_Force8949-3 of 4.mpg (143.87M)

 
********************************
Student Channel-สังคม-เจาะใจโจทย์สังคมศึกษา-อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี_Force8949-4 of 4.mpg (40.3M)

 
********************************

Student Channel-เคมี สมดุลเคมี-อ.บัวแก้ว รัตนกมุท

Student Channel-เคมี สมดุลเคมี-อ.บัวแก้ว รัตนกมุท_Force8949-1 of 6.mpg (143.44M)

 
******************************
Student Channel-เคมี สมดุลเคมี-อ.บัวแก้ว รัตนกมุท_Force8949-2 of 6.mpg (143.45M)

 
******************************
Student Channel-เคมี สมดุลเคมี-อ.บัวแก้ว รัตนกมุท_Force8949-3 of 6.mpg (143.45M)

 
******************************
Student Channel-เคมี สมดุลเคมี-อ.บัวแก้ว รัตนกมุท_Force8949-4 of 6.mpg (143.45M)

******************************
Student Channel-เคมี สมดุลเคมี-อ.บัวแก้ว รัตนกมุท_Force8949-5 of 6.mpg (143.45M)

 
******************************
Student Channel-เคมี สมดุลเคมี-อ.บัวแก้ว รัตนกมุท_Force8949-6 of 6.mpg (87.54M)

 
******************************

อบรมครูวิทย์-คณิตกับสสวท-ประถม-รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า

อบรมครูวิทย์-คณิตกับสสวท-ประถม-รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า_Force8949-1 of 4.mpg (124.82M)

 
***************************************************
อบรมครูวิทย์-คณิตกับสสวท-ประถม-รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า_Force8949-2 of 4.mpg (123.39M)


***************************************************
อบรมครูวิทย์-คณิตกับสสวท-ประถม-รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า_Force8949-3 of 4.mpg (121.96M)

 

***************************************************
อบรมครูวิทย์-คณิตกับสสวท-ประถม-รู้จักโลกและดวงดาวบนท้องฟ้า_Force8949-4 of 4.mpg (99.01M)***************************************************

อบรมครูวิทย์-คณิตกับสสวท-ประถม-มวล น้ำหนัก และแรง

อบรมครูวิทย์-คณิตกับสสวท-ประถม-มวล น้ำหนัก และแรง_Force8949-1 of 4.mpg (122.97M)

 
****************************************************
อบรมครูวิทย์-คณิตกับสสวท-ประถม-มวล น้ำหนัก และแรง_Force8949-2 of 4.mpg (122.98M)

 
****************************************************
อบรมครูวิทย์-คณิตกับสสวท-ประถม-มวล น้ำหนัก และแรง_Force8949-3 of 4.mpg (122.99M)

 
****************************************************
อบรมครูวิทย์-คณิตกับสสวท-ประถม-มวล น้ำหนัก และแรง_Force8949-4 of 4.mpg (88.06M)

 

****************************************************

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ห้องแนะแนว-Admission+วิธีรับตรงใหม่ปี 2555
ห้องแนะแนว-Admission+วิธีรับตรงใหม่ปี 2555_Force8949.mpg (66.5M)

นิทานเล่าเรื่อง-ลูกไก่ตื่นตูม
นิทานเล่าเรื่อง-ลูกไก่ตื่นตูม_Force8949.mpg (57.89M)

นิทานเล่าเรื่อง-โก๊ะเลี้ยงแกะ
นิทานเล่าเรื่อง-โก๊ะเลี้ยงแกะ_Force8949.mpg (23.26M)

นิทานเล่าเรื่อง-ลิงน้อยขอโทษ
นิทานเล่าเรื่อง-ลิงน้อยขอโทษ_Force8949.mpg (27.78M)

ของฝากจากนิทาน-ยื่นหมูยื่นแมว
ของฝากจากนิทาน-ยื่นหมูยื่นแมว_Force8949.mpg (4.83M)

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ติวเข้มคณิต PAT1-ศักยภาพการคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
ติวเข้มคณิต PAT1-ศักยภาพการคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์_Force8949-1.mpg (149.98M)

 

ติวเข้มคณิต PAT1-ศักยภาพการคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์_Force8949-2.mpg (151.67M)

 

ติวเข้มคณิต PAT1-ศักยภาพการคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์_Force8949-3.mpg (148.34M)

 


ติวเข้มคณิต PAT1-ศักยภาพการคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์_Force8949-4.mpg (95.02M)

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
Nine IT-D-Box เก้าอี้ระบบ Simulator_Force8949.mpg (35.36M)Nine IT-HRP-4C_Force8949.mpg (29.31M)

Nine IT-Robot suit HAL-5
Nine IT-Robot suit HAL-5_Force8949.mpg (30.89M)

Nine IT-การ์ดจอแบบ 3D
Nine IT-การ์ดจอแบบ 3D_Force8949.mpg (44.53M)

NineIT-eBay คืออะไร
NineIT-eBay คืออะไร_Force8949.mpg (37.54M)

NineIT-การจ่ายเงินทาง Internet ด้วย PayPal
NineIT-การจ่ายเงินทาง Internet ด้วย PayPal_Force8949.mpg (30.96M)

NineIT-หลักการซื้อขายของ online บน Amazon
NineIT-หลักการซื้อขายของ online บน Amazon_Force8949.mpg (34.65M)

NineIT-การพิจารณาเลือกซื้อ External Harddisk
NineIT-การพิจารณาเลือกซื้อ External Harddisk_Force8949.mpg (30.49M)

NineIT-Thunderbolt
NineIT-Thunderbolt_Force8949.mpg (31.6M)
Thunderbolt เทคโนโลยีของ port การเชื่อมต่อการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับ External Harddisk

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554